Kortfilmfestivalen i Grimstad

2016

Litt om oppdraget

Hvert år kommer det store mengder kortfilmer, musikkvideoer og dokumentarer til Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det er Norges største arena for kortfilm og musikkvideoer, og har alltid hatt et høyt nivå av kompetanse og prestisje. Vinneren av kokurransen får blant annet 50000 kroner og automatisk vurdering til Oscar-nominasjon.

Dette krever at alle tekniske aspekter er på plass, og holder like høy standard som deltagerne og festivalen selv.
Pretty Sweet konverterer DCPer for festivalen, og antallet utgjorde 77% av alt innhold som ble vist under hele festivalen.

I tillegg til dette supplerer Pretty Sweet Kortfilmfestivalen med mye av det tekniske utstyret som brukes.

DCPer konvertert